Monday, May 20, 2013

DOA IFTITAH

Doa Iftitah :

doa iftitah

Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghribi Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqats-tsaubul abyadlu minad danasi Allahummaghsilni min khatayaya bits-tsalji wal ma-i wal bardi.

"Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara arah timur dan arah barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosa sebagaimana pakaian putih yang terbebas dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahan dengan es,air dan embum pagi." (HR.Bukhari)

0 comments:

Post a Comment